Alma Mater – Disiplinlerarası Kültür Araştırmaları Dergisi (JICS) Aralık 2024 yılından itibaren yılda iki sayı hâlinde Mart - Eylül aylarında çevrimiçi (online) olarak yayınlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce ve Almanca hazırlanan araştırma makalesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Filoloji Araştırmaları, Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Kültür Çalışmaları ve Holocaust-Çalışmaları alanındaki akademik çalışmalar yayımlanır.

Alma Mater – Disiplinlerarası Kültür Araştırmaları Dergisi (JICS) Sosyal ve Kültür Bilimler alanında akademik araştırmalar yapan ve tüm bilim insanlarına hizmet vermeyi amaçlayan uluslararası interdisipliner çift kör hakemli bir dergidir. 

Alma Mater – Disiplinlerarası Kültür Araştırmaları Dergisi (JICS), sosyal bilimler alanında teorik, metodolojik, niceliksel ve niteliksel yaklaşımları barındıran metodolojik bir yelpazeyi kucaklamaktır. Sosyal Bilimler alanında çalışmalar yapan akademisyenler için küresel bir platform oluşturma amacında olan dergi, disiplinler arası araştırmaların artmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Dergi, uluslararası ölçekte sosyal ve kültür bilimler alanında yapılacak kaliteli araştırmalar ile çeşitli sorunları ele almaya çalışmakta, teorik ve pratik boyutları birleştiren yeni katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Dergide yayınlanacak makaleler öncelikle bilimsel etik kurallarına uymalı, bilimsel bütünlüğü korumalı ve ilgili alanlara yeni katkılar sunmalıdır.

Dergiye yapılan başvurular Uluslararası Editorial Board ve Uluslararası Yayın Kurulu’nun desteği ile akademik titizlikle incelenip değerlendirilmektedir. Bu bağlamda hem yazarlarımıza hem de okuyucularımıza akademik ilkelere uygun saygın çalışmalar sunmayı hedeflemekteyiz.

 

En Popüler Makaleler

daha fazla...